ПРОЕКТИ

Дженерис АД предлага услуги, обхващащи целия цикъл във връзка с усвояване на средства от Европейските фондове – от идеята на предприемача, през проектирането, консултирането и окомплектоването на документацията, до получаването на субсидия от бенефициента. Не се колебайте да се свържете с нас, дори и само за съвет.

    ОП Регионално развитие
    ОП Конкурентоспособност
    ОП Околна среда
    ОП Човешки ресурси
   
ОП Административен капацитет
    ОП Транспорт
    ОП Техническа помощ
    Програма за развитие на селските райони
    Програма за развитие на рибарството

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705