ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО

Оперативна програма за развитие на отрасъла на рибарството в България (2007—2013) има за цел да обедини предварителните условия, необходими за постигането на динамичен жизнен отрасъл на рибарство и аквакултура, който е в хармония с природата и отговаря на търсенето на потребителите и хранителната промишленост.  Програмата се стреми да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството, да развие пазара на рибни продукти, да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони, както и да подпомага правилното изпълнение на Оперативната програма в рамките на Общата политика в областта на рибарството.
 
Тя се фокусира върху реализирането на следните приоритетни оси:

  Приоритет 1: Приспособяване на риболовния флот на ЕС;
  • Приоритет 2: Аквакултури, риболов във вътрешните водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури;
  • Приоритет 3: Мерки от общ интерес;
  • Приоритет 4: Устойчиво развитие на рибарските райони;
  • Приоритет 5: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е Министерство на земеделието и продоволствието, представлявано от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Подробна информация за отворените мерки по Програмата можете да намерите тук.

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705