УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме на нашите клиенти са:

1. Разработване на проекти по европейски програми:

  • Селски райони,
  • Конкурентоспособност,
  • Регионално развитие,

  • Човешки ресурси,
  • Околна среда;

2. Консултации при управление на проекти по европейски програми;

3. Консултации при кандидатстване за плащане по одобрени и реализирани проекти по европейски програми;

4. Пазарни проучвания;

5. Предпроектни проучвания;

6. Консултации при извършване на сделки;

7. Изготвяне на бизнес планове;

8. Проектиране на обществени, корпоративни и частни сгради и инфраструктура;

9. Други.

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705