ВРЪЗКИ

  • Камара на строителите в България
  • Министерство на земеделието и храните
  • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
  • Министерство на труда и социалната политика
  • Министерство на държавната администрация и административната реформа
  • Министерство на околната среда и водите
  • Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • Министерство на финансите

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705