КЛИЕНТИ

Наши клиенти са:

  • физически лица;
  • юридически лица;
  • общини;
  • юридически лица с нестопанска цел

на територията на цялата страна.

 

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705