ОП КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Общата цел на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел се стимулират икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

Програмата насочва вниманието си върху следните приоритети:

  • Приоритет 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности;
  • Приоритет 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда;
  • Приоритет 3: Финансови ресурси за развитие на предприятия;
  • Приоритет 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика;
  • Приоритет 5: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Подробна информация за актуалните търгове по Програмата можете да намерите на тук.

 

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705