ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

"Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г." е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната.
 
За постигане на целите на Програмата, тя се фокусира върху следните приоритетни оси:

  Ос 1: Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор;
  • Ос 2: Подобряване на околната среда и природата;
  • Ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика;
  • Ос 4:Лидер.

Управляващ орган на Програмата е Дирекция "Развитие на селските райони" към Министерство на земеделието и храните. Подробна информация за текущите процедури по Програмата можете да намерите тук.

 

 

 

Обратно към проекти

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705