ОП ТРАНСПОРТ

Целта на Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." е развитието на железопътната, пътната и водната инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в пет основни приоритетни оси:
  • Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси;
  • Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси;
  • Приоритетна ос 3:Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари;
  • Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища;
  • Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Управляващ орган на Програмата е дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Подробна информация за текущите процедури по Програмата можете да намерите тук.

 

Обратно към проекти
 

 
 

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705