ЗА НАС

Фокусирани върху идеята да предложим на нашите клиенти пълен набор от услуги в сферата на инвестиционното консултиране и проектиране, ние от Дженерис АД изградихме консултантска фирма с опитни специалисти в различни области.

Екипът на фирмата е в услуга на своите клиенти от началото на 2008 г. За времето, в което предоставяме експертните си услуги, помогнахме на голям брой физически и юридически лица в разработването и реализирането на проекти, свързани с усвояване на средства от европейските фондове.

Предлагайки висококачествени продукти на своите партньори, Дженерис АД цели да помогне на българския гражданин да използва цялостно и пълноценно предназначените за нашата страна субсидии. За да направим тази мисия осъществима, ние се концентрираме върху изграждането на тясно сътрудничество с държавните институции, явяващи се управляващи органи и междинни звена по Оперативните програми.

Дружеството се стреми активно да участва в процеса на приобщаване на българското общество към европейските ценности чрез подкрепа на инициативи в областта на икономиката, социално значимите проблеми, културата, образованието, спорта и грижата за околната среда.

                    

"Дженерис" АД е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Цели на проекта: осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне на последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: осигурени средства за заплати на персонала и продължаване на дейността на фирмата за периода февруари-август 2020 г.

За сключения договор по процедурата с № BG16RFOP002-2.073-13103-C01 е отпусната безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

.

България

София 1000

ул. "Екзарх Йосиф" №66

Skype: GenerisAD

Е-mail: generisad@gmail.com

Телефон: +359893777705